Historiek

Reeds meer dan 25 jaar actief, gestart als aannemer voor nieuwbouw en renovatiewerken, en intussen uitgegroeid tot een belangrijke bouwpromotor in de streek. Bestuurder Pieter Blomme en zijn team kennen als geen ander de groeiende sector en zijn door hun jarenlange beroepservaring het ideale aanspreekpunt.

 • Augustus 1995

Pieter Blomme start als aannemer ruwbouwwerken, zowel nieuwbouw als renovaties. Kort na de opstart zijn er al twee personeelsleden in dienst. Het bureauwerk wordt verzorgd vanuit het kantoor te Lichtervelde.

 • December 1999

Opstart als bouwpromotor met eigen promoties woningen en garages, met behoud van aannemingswerken en renovaties voor derden.

 • In de loop der jaren

Grote groei van de firma met steeds meer naamgekendheid in de regio alsook een groter werkgebied.  In 2005 wordt een vaste werkkracht ingeschakeld voor het steeds groeiende bureauwerk.

 • 2008

Aanwerving van een bijkomende werkkracht voor bureauwerk. Ook op de werven groeit het aantal personeelsleden.

 • 2010

Stopzetting van de ruwbouwaanneming en verbouwingen voor derden. Voortaan wordt toegespitst op eigen promoties woonklare woningen en appartementen alsook garagecomplexen. Tegen 2010 worden ong. een 60-tal woningen per jaar gebouwd en 1 à 2 appartementsgebouwen.

 • Begin 2011

Verhuis van de firma naar de burelen & magazijnen van de voormalige Direco te Torhout, Roeselaarseweg 12. Intussen wordt het bestaande en verouderde voorgebouw afgebroken en vervangen door een nieuw modern kantoor.

 • Voorjaar 2012
Ingebruikname van de nieuwe kantoren en aanwerving van extra werkkrachten voor de opvolging van diverse facetten van het bouwproces. Steeds meer kan worden toegespitst op een gepersonalisserde aanpak en een concrete taakverdeling binnen het bedrijf.
 • 2014

Uitbreiding dienst na verkoop vanaf de zomermaanden met aanwerving gespecialiseerd personeel. In 2014 werden 101 woningen verkocht alstook een 40-tal appartementen gespreid over 3 à 4 residenties in opbouw. De laatste jaren is de firma enorm gegroeid. Gedurende de laatste 7 jaar werden reeds meer dan 500 woningen gebouwd in diverse stijlen en prijsklasses. We blijven streven naar een nog betere werking in nauw overleg met alle betrokken partijen.

 •  2015

Wegens de blijvende groei van de firma werden eind 2015 twee extra werkkrachten aanvaard. Enerzijds is er een fulltime werfleider ruwbouwopvolging bijgekomen, anderzijds hebben we voortaan een eigen verkoper in dienst zodat u nog sneller kan bediend worden in geval van interesse in een van onze projecten.

 • Eind 2016

Om een nog betere dienstverlening te kunnen bieden, werd eind 2016 een bijkomende administratief bediende aanvaard dewelke instaat voor de receptie en het onthaal van klanten, algemeen telefoonverkeer enz. Zij is dan ook het aanspreekpunt van onze firma in geval u niet weet bij welke medewerker u terecht kunt met uw vraag. Mede hiermee kozen wij ook voor een nieuwe telefooncentrale die de klant gerichter kan helpen in geval van telefonische contactname. Diverse medewerkers met een specifieke functie binnen onze firma (bijv. dienst na verkoop, boekhouding...) kregen daarom een rechtstreeks nummer toegekend zodat de klant vlot en snel bij de juiste contactpersoon terecht komt.

 • Situatie op heden

Ons bedrijf draait intussen op een kleine twintigtal bedienden verdeeld over verschillende afdelingen zoals de dienst Onthaal, dienst Klantenbegeleiding, dienst Boekhouding, Dienst na Verkoop, de dienst Werfleiding en werkvoorbereiding  enzoverder. Elke medewerker kent vlot zijn of haar weg binnen de werking van het bedrijf, waardoor we een vlotte aaneenschakeling kunnen garanderen vanaf het eerste verkoopgesprek tot ver na de oplevering.

 

 

Grond te koop ? Laat het ons weten!